Model Mathematics

Component: Current_Ina

E_Na=RTFlnNaoNa_i ddtv=0 ddtX_na_h_inact=x_na_h_inf_inact-X_na_h_inacttau_na_h_inact ddtX_na_m_act=x_na_m_inf_act-X_na_m_acttau_na_m_act ddtX_na_j_inact=x_na_j_inf_inact-X_na_j_inacttau_na_j_inact i_na=g_NaX_na_m_act3X_na_h_inactX_na_j_inactv-E_Na

Component: parameter

V_tot_tenT=Vc_tenT+VSR_tenT Vc=V_totVc_tenTV_tot_tenT V_SR=V_totVSR_tenTV_tot_tenT

Component: parameter_Ina

Component: gating_Ina

m_3=m_5m_1 h_3=h_5h_1 j_3=j_5j_1 m_4=11m_2+1m_6 h_4=11h_2+1h_6 j_4=11j_2+1j_6 j_5=h_5 j_6=h_6 alpha_m_act=m_1vm_2 beta_m_act=m_3vm_4 x_na_m_inf_act=alpha_m_actalpha_m_act+beta_m_act tau_na_m_act=1alpha_m_act+beta_m_act+tau_m_const alpha_h_inact=h_1vh_2 beta_h_inact=h_3vh_4 x_na_h_inf_inact=alpha_h_inactalpha_h_inact+beta_h_inact tau_na_h_inact=1alpha_h_inact+beta_h_inact+tau_h_const alpha_j_inact=j_1vj_2 beta_j_inact=j_3vj_4 x_na_j_inf_inact=alpha_j_inactalpha_j_inact+beta_j_inact tau_na_j_inact=1alpha_j_inact+beta_j_inact+tau_j_const