Model Mathematics

Component: environment

Component: membrane

ddtimeV=-i_Na+i_NaP+i_K+i_leak+i_tonic_e+i_appC

Component: fast_sodium_current

i_Na=g_Nam_infinity31-n11000V-E_Na

Component: fast_sodium_current_m_gate

m_infinity=11+V-theta_momega_m

Component: potassium_current

i_K=g_Kn411000V-E_K

Component: potassium_current_n_gate

ddtimen=n_infinity-ntau_n n_infinity=11+V-theta_nomega_n tau_n=tau_n_maxcoshV-theta_n2omega_n

Component: persistent_sodium_current

i_NaP=g_NaPm_infinityh11000V-E_Na

Component: persistent_sodium_current_m_gate

m_infinity=11+V-theta_momega_m

Component: persistent_sodium_current_h_gate

ddtimeh=h_infinity-htau_h h_infinity=11+V-theta_homega_h tau_h=tau_h_maxcoshV-theta_h2omega_h

Component: leakage_current

i_leak=g_leak11000V-E_leak

Component: tonic_current

i_tonic_e=g_tonic_e11000V-E_syn_e