Model Mathematics

Component: main

E_0=q_3+q_4 ddtq_1=-v_1 ddtq_2=v_2 ddtq_3=v_2-v_1 ddtq_4=v_1-v_2 v_1=kappa_1K_1q_1K_3q_3-K_4q_4 v_2=kappa_2K_4q_4-K_2q_2K_3q_3 v_SS=E_0kappa_1kappa_2K_3K_4K_1q_1-K_2q_2K_4kappa_1+kappa_2+kappa_1K_1K_3q_1+kappa_2K_2K_3q_2 v_max=E_0kappa_2K_4 k_m=kappa_1+kappa_2K_4kappa_1K_1K_3 v_MM=v_maxq_1k_m+q_1