Model Mathematics

Component: NaK

K_Na=0.21+K_int8.33 K_K=0.11+Na_ext18.5 K_NH4=0.2K_K J_NaK_Na=J_NaK_Na_MaxNa_intNa_int+K_Na3K_extK_ext+K_K2 J_NaK_K=-23J_NaK_Na1+NH4_extK_KK_extK_NH4 J_NaK_NH4=J_NaK_KNH4_extK_NH41K_KK_ext1