Model Mathematics

Component: environment

Component: PRL

ddtime PRL = rP 1.0 kD + DA OT kO + OT 2.0 - qP PRL

Component: DA

ddtime DA = qD DA_infinity - DA - vD vD = vDbar if time 2.0 time 4.0 0.0 otherwise

Component: OT

ddtime OT = rO x kx + x - qO OT + vO vO = vObar if time 2.0 time 4.0 0.0 otherwise

Component: x

x = 51.0 if time 2.0 time 4.0 51.0 if time 16.0 time 18.0 1.0 otherwise